så har jeg være op film brændekilde kirke

Brændekilde Kirke ligger i den østlige udkant af landsbyen Brændekilde sydvest for Odense ved landevejen mellem Bellinge og Korup. Kirken ligger i Hjallese Provsti og havde Bellinge Kirke som anneks frem til 1909.

Kirken er opført o. 1515-30 og er en sengotisk langhusbygning af munkesten med en rigt dekoreret korgavl, der inkluderer et messeklokkespir. Langhusets datering er stadfæstet ved dendrokronologiske undersøgelser.[2] Den har efter alt at dømme afløst en ældre, mindre kirke på stedet, for tårnet hører til en ældre byggefase, men er i øvrigt også sengotisk.[3] Dette viser sig blandt andet ved, at dens østlige glamhuller i klokkestokværket delvis dækkes af skibets tagrygning. Af den ældre kirke stammer nok også de få stenkvadre, der er integreret i tårnets sokkel og langhusets sydside. Våbenhuset er tilføjet på langhusets sydside kort efter kirken stod færdig.

 

 

Skriv et svar